TABELLA DEI DISEGNATORI

Perché possiate vedere con gli occhi le differenze tra i vari disegnatori dell'anime, ecco una tabella in cui, accanto a ciascun episodio, è scritto il nome dell'animatore e del direttore dell'animazione. Purtroppo lo staff della serie di Hades non è ancora ben chiaro, episodio per episodio.

Episodio

Direttore animazione

Animatore

 

 

 

Pegasus vs. Cassios

1

Shingo Araki

Michi Himeno, Joji Yanasè

Pegasus al torneo

2

Tetsuro Aoki

Takahiro Iida, Satoshi Shigeta

Cristal ed Idra

3

Norio Hasegawa

Tatsufumi Uesugi,

Kunihiko Natsumé

Pegasus vs. Sirio 1

4

Hirotoshi Kaneko

Hironobu Saitô,

Makoto Takahoko

Pegasus vs. Sirio 2

5

Hisashi Takai

Atsuko Migita,

Norimoto Togura

Phoenix

6

Tetsuro Aoki

Yukihiro Makino, Takahiro Iida

Furto armatura

7

Norio Hasegawa

Tatsufumi Uesugi,

Kunihiko Natsumé

Inseguimento

8

Jôji Ooshima

Shigemasa Kajiwara,

Eiji Uemura

Cavalieri neri

9

Hisashi Takai

Mayumi Watanabé,

Norimoto Togura

Grande Mur

10

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Kimiko Yamauchi

Pegasus nero

11

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado,

Eisaku Inoué

Cristal vs. Phoenix

12

Yukihiro Makino

Tetsurô Aoki, Satoshi Shigeta

Dragone nero

13

Gorô Nakashima

Tatsufumi Uesugi,

Kunihiko Natsumé

Scontro con Phoenix

14

Tomoko Kobayashi

Eiji Uemura,

Shigemasa Kajiwara

Ricordi isola nera

15

Masahiro Naoi

Nobuyoshi Yamazaki,

Yasuharu Suzuki

Docrates 1

16

Shingo Araki

Michi Himeno

Docrates 2

17

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa, Kimiko Yamauchi

Eiichi Endo, Takeyuki Suzuki

Morgana 1

18

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Morgana 2

19

Yukihiro Makino

Tetsurô Aoki, Satoshi Shigeta

Pegasus vs. Tisifone

20

Tomoko Kobayashi

Shigemasa Kajiwara,

Eiji Uemura

Maestro dei ghiacci

21

Masahiro Naoi

Osamu Ishikawa, Hitoshi Inaba

Cavaliere della fiamma

22

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa, Kimiko Yamauchi, Eiichi Endo

Eris 1

23

Shingo Araki

Michi Himeno

Eris 2

24

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Isabel è Atena

25

Jôji Ooshima

Tomoko Kobayashi,

Shigeru Murakami

Cavalieri d'acciaio

26

Yoshikichi Inazu

Takashi Sogabé,

Yasuhiko Usuda

Argor 1

27

Tetsuro Aoki

Takahiro Iida, Satoshi Shigeta

Argor 2

28

Masahiro Naoi

Hitoshi Inaba, Minoru Tanaka

Damian

29

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Damian e Tisifone

30

Shingo Araki

Michi Himeno

Phoenix vs. Agape

31

Tomoko Kobayashi

Tomoko Kobayashi

Shigeru Murukami

Jango

32

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Demetrios 1

33

Yoshikichi Inazu

Takashi Sogabé,

Yasuhiko Usuda

Demetrios 2

34

Tetsuro Aoki

Shizuo Kawai, Satoshi Shigeta

Aracne

35

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Le armature d'oro

36

Masahiro Naoi

Hitoshi Inaba, Yasuharu Suzuki

Ioria 1

37

Tomoko Kobayashi

Kyôko Fukui, Hiroko Sugiura

Ioria 2

38

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Takashi Sogabé

Cancer ai 5 Picchi

39

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Partenza

40

Eisaku Inoué

Takashi Sogabé, Eisaku Inoué

Arrivo ad Atene

41

Masahiro Naoi

Hitoshi Inaba, Osamu Ishikawa

Mur

42

Tetsuro Aoki

Tetsuro Aoki, Shizuo Kawai

Toro 1

43

Tomoko Kobayashi

Hiromasa Imai, Hiroko Sugiura

Toro 2 e Gemini 1

44

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Gemini 2

45

Shingo Araki

Michi Himeno

Gemini 3

46

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Cristal vs. Acquarius

47

Eisaku Inoué

Takashi Sogabé, Eisaku Inoué

Cancer 1

48

Masahiro Naoi

Hitoshi Inaba, Osamu Ishikawa

Cancer 2 Sirio

49

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Cancer 3 (morte)

50

Tomoko Kobayashi

Hiroko Sugiura,

Manami Hattori

Ioria 1

51

Shingo Araki

Michi Himeno

Ioria 2 (Castalia)

52

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Ioria 3 (Cassios)

53

Eisaku Inoué

Yasuhiko Usuda, Eisaku Inoué

Discepoli di Virgo 1

54

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Discepoli di Virgo 2

55

Shizuo Kawai

Shizuo Kawai

Virgo 1

56

Masahiro Naoi

Minoru Tanaka, Hitoshi Inaba

Virgo 2

57

Shingo Araki

Michi Himeno

Virgo 3

58

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Casa di Libra

59

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa, Takeyuki Suzuki, Yoshitaka Kato

Scorpio 1

60

Shingo Araki, Eisaku Inouè

Michi Himeno, Eisaku Inouè

Scorpio 2

61

Masahiro Naoi

Naoto Ochiai

Scorpio 3

62

Shizuo Kawai

Shizuo Kawai

Eufonia

63

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Labirinto

64

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Excalibur

65

Kazuko Tadano

Ken-ichi Chikanaga,

Toshiyuki Fujisawa

Pienezza del Dragone

66

Eisaku Inoué

Yasuhide Maruyama,

Yoshinori Tanabé

Morte Acquarius

67

Masahiro Naoi

Minoru Tanaka,

Yasuharu Suzuki

Fish 1

68

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Fish 2

69

Shizuo Kawai

Shizuo Kawai

Fish 3

70

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Pegasus vs. Gemini

71

Eisaku Inoué

Takashi Sogabé, Eisaku Inoué

Phoenix vs. Gemini

72

Masahiro Naoi

Hitoshi Inaba,

Tomohiro Koyama

Morte Gemini

73

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai, Hiroko Sugiura

Arrivo di Mizar

74

Shingo Araki

Michi Himeno, Kyoko Chino

Flare

75

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Thor 1

76

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Thor 2

77

Masahiro Naoi

Osamu Ishikawa,

Tadahito Ochiai

Luxor 1

78

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura

Luxor 2

79

Eisaku Inoué

Yasuhide Maruyama,

Eisaku Inoué

Luxor 3

80

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Artax 1

81

Masahiro Naoi

Tomohiro Koyama,

Hiroyuki Yokoda

Artax 2

82

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Mime vs Andromeda 1

83

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai, Kôji Tanaka

Mime vs. Andromeda 2

84

Eisaku Inoué

Eisaku Inoué,

Yasuhide Maruyama

Mime vs. Phoenix 1

85

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Mime vs. Phoenix 2

86

Masahiro Naoi

Shigeharu Suzuki,

Tomohiro Koyama

Megres vs. Castalia

87

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Megres 2

88

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai

Megres 3

89

Eisaku Inoué

Eisaku Inoué,

Yasuhide Maruyama

Megres 4 (morte)

90

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki

Mizar 1

91

Masahiro Naoi

Tadahito Ochiai,

Tomohiro Koyama

Mizar 2

92

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Alcor 1

93

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai, Manami Hattori, Etsuko Sugiura

Alcor 2

94

Eisaku Inoué

Tomoaki Mon,

Yasuhide Maruyama

Orion vs. Pegasus

95

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki,

Orion vs. Sirio

96

Masahiro Naoi

Hiroyuki Yokoda,

Osamu Ishikawa

Sacrificio Orion

97

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Ilda

98

Tomoko Kobayashi

Etsuko Sugiura, Shizuo Kawai

Rapimento Isabel

99

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki, Shori Isshi

Regno di Nettuno

100

Shingo Araki

Michi Himeno

Prologo

101

Masahiro Naoi

Minoru/Yutaka Tanaka,

Yasuharu Suzuki

Cavallo del mare

102

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai, Etsuko Sugiura, Manami Hattori

Kira 1

103

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Kira 2 Krisaore 1

104

Mitsuo Shindô

Tatsuya Furukawa,

Takeyuki Suzuki, Shori Isshi

Krisaore 2

105

Shingo Araki

Michi Himeno

Krisaore 3 Lemuri 1

106

Masahiro Naoi

Hiroyuki Yokoda,

Naoto Kusamura

Lemuri 2

107

Tomoko Kobayashi

Shizuo Kawai,

Yasuhide Maruyama

Abadir 1

108

Tomoko Kobayashi

Yasuhide Maruyama, Etsuko Sugiura, Manami Hattori

Abadir 2

109

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Kanon, Syria

110

Eisaku Inoué

Hideki Watanabe, Satoru Iriyoshi, Hiromi Ataoka

Kanon, Syria

111

Shingo Araki

Michi Himeno

Storia di Kanon

112

Nobuyoshi Hoshikawa

Nobuyoshi Hoshikawa

Nettuno

113

Nobuyoshi Sakasado

Nobuyoshi Sakasado

Sconfitta di Nettuno

114

Shingo Araki

Michi Himeno

 

Ecco ora, per vedere praticamente le differenze stilistiche, un'immagine di ciascuno degli animatori principali. Da sinistra a destra Araki/Himeno, Shindo, Naoi, Kobayashi, Inoué, Sakasado. Per comodità tutte le immagini rappresentano Pegasus, e sempre con la stessa armatura.