OMEGA - TABELLA ANIMATORI E REGISTI

Qui di seguito, un elenco degli animatori e registi dei vari episodi di Saint Seiya Omega.

Episodio

Direttore animazione

Regista

1

Prologo

Yoshihiko Umakoshi

Morio Hatano

2

Koga e Soma

Emiko Miyamoto

Hideki Hiroshima

3

Koga e Yuna

Yoichi Onishi

Rie Matsumoto

4

Koga e Ryuho

Nishii Terumi

Makoto Sonoda

5

Cosmo Delta

Akira Takahashi

Noboru Koizumi

Ryōta Nakamura

6

Koga vs Hook

Yoshitaka Yashima

Hiroyuki Kakudo

7

Koga vs Soma

Akira Takahashi

Hideki Hiroshima

8

Koga vs Ionia

Akihiro Asanuma

Yukio Kaizawa

9

Caduta della Palaestra

Sawa Takashi

Makoto Sonoda

10

Cavalieri vs Mikene

Yoshihiko Umakoshi

Rie Matsumoto

11

Yuna vs Johann

Noboru Koizumi

Hideki Hiroshima

12

Shun

Akira Takahashi

Nishii Terumi

Hiroyuki Kakudo

13

Koga vs Fly

Akira Takahashi

Ryōta Nakamura

14

Yuna e Pavlin

Emiko Miyamoto

Takao Iwai

15

Koga vs Ichi

Akihiro Asanuma

Masato Mitsuka

16

Episodio comico

Youichi Ohnishi

Hideki Hiroshima

17

Raki e Kiki

Yoshitaka Yashima

Makoto Sonoda

18

Soma vs Sonia

Noboru Koizumi

Hiroyuki Kakudo

19

Ryuho vs Mirfak

Takaaki Fukuyo

Takeyuki Yanase

Kouhei Hatano

20

Koga vs Eden

Yoshihiko Umakoshi

Makoto Sonoda

21

Hyoga

Akira Takahashi

Ryōta Nakamura

22

Clan di Haruto

Yoshitaka Yashima

Tomoharu Katsumata

23

Attacco al castello di Mars

Akira Takahashi

Youichi Ohnishi

Hideki Hiroshima

24

Rovine del Fulmine

Emiko Miyamoto

Yukio Kaizawa

25

Ryuho e Mirapolos

Noboru Koizumi

Ryōta Nakamura

26

Sonia e Kazuma

Akira Takahashi

Youichi Ohnishi

Hideki Hiroshima

27

Morte di Aria

Yoshihiko Umakoshi

Morio Hatano

28

Riassunto

Youichi Ohnishi

Ryōta Nakamura

29

Kiki

Yoshitaka Yashima

Ryōta Nakamura

30

Gruppo vs Harbinger

Akira Takahashi

Youichi Ohnishi

Hideki Hiroshima

31

Ryuho vs Paradox

Masahiro Ando

Takaaki Fukuyo

Kouhei Hatano

32

Yuna vs Schiller

Yoshitaka Yashima

Hiroyuki Kakudo

33

Sconfitta di Paradox

Noboru Koizumi

Kimitoshi Chioka

34

Sconfitta di Schiller

Kei Takeuchi

Mitsuru Soma

Hideki Hiroshima

35

Redenzione di Eden

Akira Takahashi

Ryōta Nakamura

36

Soma e Haruto vs Mikene

Youichi Ohnishi

Makoto Sonoda

37

Gruppo vs Fudo

Kenichi Takase

Masao Ookubo

38

Eden vs Fudo

Emiko Miyamoto

Hideki Hiroshima

39

Genbu vs Tokisada

Yoshitaka Yashima

Hiroyuki Kakudo

40

Soma vs Sonia

Akira Takahashi

Noboru Koizumi

Ryōta Nakamura

41

Haruto vs Tokisada

Kei Takeuchi

Mariko Aoki

Takeyuki Yanase

42

Koga vs Ionia

Youichi Ohnishi

Yukio Kaizawa

43

Casa dei Pesci

Yoshitaka Yashima

Hideki Hiroshima

44

Re Celesti

Takuro Shinbo

Tatsuo Nakajima

Osamu Sekita

45

Storia di Mars

Noboru Koizumi

Makoto Sonoda

46

Eden e Koga vs Mars

Keiichi Ichikawa

Hideki Hiroshima

47

Eden e Koga vs Amor

Akihiro Asanuma

Hiroyuki Kakudo

48

Possessione di Koga

Kenichi Takase

Masao Ookubo

49

Gruppo vs Abzu

Kazuhiro Ota

Kimitoshi Chioka

50

Ritorno di Seiya

Youichi Ohnishi

Hideki Hiroshima

51

Koga vs Abzu

Yoshihiko Umakoshi

Morio Hatano

52

Esordio Pallas

Yoshitaka Yashima

Tatsuya Nagamine

53

Soma vs Loge

Takuro Shinbo

Tatsuo Nakajima

Osamu Sekita

54

Yuna in Jamir

Noboru Koizumi

Hiroyuki Kakudo

55

Ryuho vs Halimede

Mamoru Hoshino

Setsuko Nobuzane

Hideki Hiroshima

56

Haruto vs Hati

Emiko Miyamoto

Yukio Kaizawa

57

Eden Pallasite

Yoichi Onishi

Hideki Hiroshima

58

Assemblea al Santuario

Kenichi Takase

Osamu Sekita

59

Andromeda New Cloth

Yoshitaka Yashima

Hideki Hiroshima

60

Erna

Yasuhiro Nabatame

Makoto Sonoda

61

Genbu a Palaestra

Yosuke Yabumoto

Kimitoshi Chioka

62

Morte di Genbu

Noboru Koizumi

Kohei Kureta

63

Atena a Palaestra

Mamoru Hoshino

Hiroyuki Kakudo

64

Greip e Cyllene

Setsuko Nobuzane

Hideki Hiroshima

65

Koga e Ryuho vs Tarvos

Yoichi Onishi

Morio Hatano

66

Emma e Kelly

Kenichi Takase

Takuro Shinbo

Hideki Hiroshima

67

Europa

Yoshitaka Yashima

Yukio Kaizawa

68

Pallas e Koga

Yasuhiro Nabatame

Hiroyuki Kakudo

69

Fusione di Ymir e Methone

Yosuke Yabumoto

Morio Hatano

70

Debutto di Mira

Mamoru Hoshino

Hideki Hiroshima

71

Celeris

Noboru Koizumi

Kimitoshi Chioka

72

Subaru di Equuleus

Setsuko Nobuzane

Kohei Kureta

73

Atena a Pallasvelda

Yuya Takahashi

Yasuo Iwamoto

74

Kiki vs Dione

Yoichi Onishi

Hiroyuki Kakudo

75

Integra di Gemini

Mamoru Hoshino

Hideki Hiroshima

76

Ritorno di Ikki

Yasuhiro Nabatame

Morio Hatano

77

Cancello del Tempo

Yoshitaka Yashima

Hideki Hiroshima

78

Quattro percorsi

Akiko Matsuo

Takahiko Kyōgoku

79

Surtr vs Andromeda

Yosuke Yabumoto

Makoto Sonoda

80

Hyoga vs Tokisada

Noboru Koizumi

Hideki Hiroshima

81

Aegaeon vs Cavalieri

Mamoru Hoshino

Takahiro Imamura

82

Aegaeon vs Ikki

Yoichi Onishi

Hiroyuki Kakudo

83

Ryuho vs Rhea

Makoto Matsui

Yumenosuke Tokuda

Masahiro Takada

84

Paradox vs Integra

Yasuhiro Nabatame

Hideki Hiroshima

85

Gallia vs Paradox e Integra

Mamoru Hoshino

Makoto Sonoda

86

Morte di Gallia

Yoshitaka Yashima

Hideki Hiroshima

87

Athena Exclamation

Yuya Takahashi

Yasuo Iwamoto

88

Cavalieri vs Hyperion

Yoichi Onishi

Takahiro Imamura

89

Armature Omega

Yosuke Yabumoto

Yukio Kaizawa

90

Harbinger vs Titan

Mamoru Hoshino

Hideki Hiroshima

91

Atena vs Pallas

Akiko Matsuo

Yumiko Ishii

Takahiro Imamura

92

Seiya vs Titan

Noboru Koizumi

Makoto Sonoda

93

Risveglio di Saturn

Yasuhiro Nabatame

Hiroyuki Kakudo

94

Cavalieri d’Acciaio vs Aegir

Kōsuke Yoshida

Koichiro Kono

Yasuo Iwamoto

95

Seiya vs Saturn

Yoshitaka Yashima

Masato Mikami

96

Cavalieri vs Saturn

Mamoru Hoshino

Hideki Hiroshima

97

Koga vs Saturn

Yoichi Onishi

Kohei Kureta